Spolupráce s profesorem Václavem Ciglerem 

                                38 let

Realizují spolu práce do architektury a v jeho atelieru vzniká převážná část skleněných objektů Václava Ciglera a to hlavně ze skla optického. Myšlenky a návrhy skleněných objektů tohoto významného českého sklářského výtvarníka jsou realizovány jejich spoluprací .

Jsou spojeni nejen prací na uměleckých skleněných objektech, ale hlavně                                                           celoživotním přátelstvím.

Rok 1982
Rok 1982
Rok 1983
Rok 1983
Rok 2008
Rok 2008
Rok 2016
Rok 2016
Rok 2020
Rok 2020